Hasta Başvuru

Denizli Diyaliz Merkezi

Başvuru için gerekli evraklar
- Nüfus Cüzdanı
- Diyaliz Raporu
- Tahliller
- Epikriz