Başvuru ve Hasta Kabul Koşulları

Denizli Diyaliz Merkezi

Başvuru ve Hasta Kabul Koşulları

HASTA OLARAK;
 • Kimlik Belgesi,
 • Diyaliz tedavisi için düzenlenmiş "Diyaliz Raporu",
 • Daha önce diyalize giren hastalarımız için "Epikriz",
 • Kan grubu bilgisi Hepatit markerları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS ve Anti HCV si pozitif olan hastalarda HCV RNA İçerisinde bulunan son aya ait kan tetkikleri)

MİSAFİR HASTA OLARAK;
 • Hemodiyaliz raporu,
 • Kimlik fotokopisi,
 • En son diyalize girdiği merkeze ait klinik durumunu bildiren epikrizi,
 • İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri,
 • Kan grubu bilgisi,
 • Hepatit markerları (Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS ve Anti HCV si pozitif olan hastalarda HCV RNA)

YURT DIŞINDAN MİSAFİR HASTA OLARAK;
 • Hepatit markerları(Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS En son diyalize girdiği merkeze ait klinik durumunu bildiren epikrizi.
 • İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri,
 • Sigorta şirketine ait tedaviyi karşıladığına dair yazı.