Hakkımızda

Denizli Diyaliz Merkezi

Denizli Diyaliz Merkezi en kaliteli diyaliz ve sağlık hizmetlerini sunan öncü kurumdur...

Denizli Diyaliz Merkezi

Denizli Diyaliz Merkezi, diyalizhemodiyaliz alanında Türkiye'nin ilk ve öncü kurumlarından biri olarak 2002 yılında Denizli'de kurulmuştur.

Denizli Diyaliz Merkezi, toplamda 2000 m2 olan hizmet alanı, öncü hizmet anlayışı ile değerli hastalarımıza her türlü hizmeti en kaliteli şekilde, hastalarımızın sağlık standartlarını ve memnuniyetini en üst seviyede tutmaktadır.

Denizli Diyaliz Merkezi olarak diyaliz, hemodiyaliz hizmetlerini uzman ekibimizle kaliteden ödün vermeden tüm kurum hastalarından hiç bir ücret talep etmeden sunmaktayız.

Denizli Diyaliz Merkezi, T.C. Sağlık Bakalığı'mızın diyaliz konusunda zorunlu hale getirdiği "Sağlık Kalite Standartları - Diyaliz" standartına sahip olan ilk diyaliz merkezlerinden biridir.

Özel DENİZLİ DİYALİZ MERKEZİ, geçmişten sağladığı güven ve tecrübeyi gelecek nesillere sağlık olarak aktarmayı misyon edinmiştir.
 

Misyonumuz
Nitelikli ve uzman kadromuz ile hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm hastalarımıza, beklentilerinin ötesinde kaliteden ödün vermeden ve ekonomik sağlık hizmeti sunmaktır.
 
Vizyonumuz
Hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan, tıbbi uygulamalarında son teknolojiyi kullananarak fark yaratacak hizmetler sunan, uluslararası düzeyde tercih edilen sağlık kuruluşlarından biri olmaktır.
 

Değerlerimiz

  • Hasta haklarına saygı
  • Etik kurallara bağlılık
  • Dürüstlük
  • Güven
  • Sorumluluk
  • Yeniliklere açık olmak

 

Kalite Politikası

  • Sağlıkta kaliteli hizmet anlayışımızla, hastalarımızın isteklerini ve beklentilerini sürekli olarak karşılamak ve memnuniyetlerini sağlamak,
  • Yönetim sistemimizi sürekli gözden geçirerek, süreç ve insan kaynaklı hataları azaltmaya yönelik çalışmalara önem vererek, ihtiyaçlara özgü çözümler üretmek ve sürekli iyileştirme yapmak,
  • Hastalarımızın, yakınlarının ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak,
  • Eğitimler yoluyla sürekli gelişen bir organizasyon olmak, yönetim sistemi politikamızdır.

 

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

AMAÇ:
 Sağlıkta kalite standartları-diyaliz setine uygun olarak hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması aynı zamanda etkin hizmet sunulmasıdır.
 
HEDEFLER:
 
Kuruluş içi hedefler:
-Sağlıkta kalite standartlarına uyarak diyaliz hizmetinin etkinliğini artırmak.
-Etkili sonuçlara ulaşmak.
-Bu işleyiş sürecinde en uygun kaynakları kullanarak verimliliği artırmak.
-Çalışanlarımızın sağlıklı çalışma yaşamı sürdürebilmesi için ideal güvenli bir çalışma ortamı ve altyapısı oluşturmaktır.
 
Kuruluş dışı hedefler:
-Tedavi bakım hizmetleri hastanın ihtiyacına göre uygun ve kabul edilebilir zaman aralığında sunulması
-Hasta tedavisinin tamamlanması sonrasında sürekliliğin sağlanması
-Hastalarımızın ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak bakım hizmetlerinde hasta odaklı yaklaşmak ve hasta güvenliğini sağlamaktır.                       
 
KALİTE YÖNETİMİNİN GÖREV VE ÇALIŞMALARI
Görev Amacı:
Diyaliz Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun sağlanması için kurulan Kalite Yönetim Biriminin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi için bu görev tanımı hazırlanmıştır
 
Kalite Yönetim Birimi Üyeleri : 
Nurçin Özdemir     - Kalite Yönetim Direktörü
Halise Sunar
Evrim Can
Ali Pehlivan
 
 Görev Yetki ve Sorumluluklar:
1-SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 2-Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.
 3- Öz değerlendirmeleri yönetmek, tespit edilen uygunsuzlukları üst yönetime rapor eder.
 4-Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
 5-Hasta ve çalışan anketlerinin yapılmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir, anketlerin gizliliğini sağlar ve anket raporunu düzenler.
 6-SKS çerçevesinde hazırlanan;
    *Yazılı düzenlemeleri kontrol eder ve yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip eder.   
    *Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatır, takibini yapar ve sonuçlandırır.
  7-Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
  8-Özdeğerlendirmeleri yönetir.
  9-Kalite göstergelerine yönelik süreçleri takip eder.
 10-Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.