Kalite Politikamız

Denizli Diyaliz Merkezi

Ürün Kategorileri

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız;
Hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak; hemodiyaliz tedavi hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartta sunmak, ekip çalışması ile sürekli gelişme ve iyileştirmeyi esas almaktır.
Kalite Yönetim Sistemi, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları ve uymakla yükümlü olduğumuz yasal mevzuatlar kapsamında sürekli iyileşme ve gelişmeyi benimseyen bir yaklaşımı esas alarak, “Etkili Hemodiyaliz Hizmet Sunumunu” gerçekleştirmeyi amaçlar.

•Kurum yönetimimiz sağlıkta kalite ulusal ve uluslararası standartlarına uygun hizmet sunmak, bu amaçla tüm çalışanların katılımıyla, tedarikçilerimizle birlikte, tedavi ve sağlık hizmet kalitesini geliştirerek hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayarak sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Bu anlamda;
Hasta ve hasta yakını beklenti ve isteklerini ölçmek ve memnuniyetlerini sürekli iyileştirmek için süreçler belirlenir. Kurum performanslarını ölçen iyileştirme faaliyetleri planlanır. Yılda en az bir kez kurum öz değerlendirme (iç denetimi) Kalite Yönetim Birimi tarafından planlanarak, belirlenen tarihe mutabık kalınarak öz değerlendirme ekibi tarafından yapılmaktadır. Yılda bir kez de Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilmektedir. Tespit edilen düzeltici-önleyici faaliyetler iyileştirilerek kesintisiz ve kaliteli hizmet sunumu sağlanmaktadır.

Hastalarımız İçin:
• Hizmet ettiğimiz hastanın en iyi hemodiyaliz tedavi hizmetini sunarak yaşam kalitesini yükselterek hasta sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmak.
• Günümüz ve geleceğin bilimsel tknoloji ve yönetim ilkelerinden yararlanmak.
• Hastalarımızın ve yakınlarının beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve süreçlerden kaynaklanan hataları minimize ederek hizmet sunumu için sürekli gelişmek.
• Hastalarımıza tedavileri boyunca ilgili, sevecen, şefkatli davranmak ve kaliteli sağlık hizmetini almalarını sağlamak.
• Hastalarımızın beklentilerini karşılamayı en üst seviyeye çıkarmak.
• Koşulsuz hasta memnuniyetini sağlamak için hiçbir ayrıntıdan kaçınmamak.
• Hemodiyaliz tedavi hizmeti verirken hastalarımız ve çalışanlarımız arasında din, dil, ırk, cinsiyet ve bölge ayrımı gözetmemek.
• Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt etmek.

Çalışanlarımız İçin:
• Sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak ve bunun devamlılığını sağlamak,
• Çalışanlarımızın bizimle olmaktan gurur duymalarını sağlamak.
• Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini attırarak nitelikli iş gücü yaratıp özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlamak.
• Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,
• Huzurlu, içten, samimi, etkin ve verimli bir çalışma ortamı yaratarak çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak.
• Hedeflerimizi çalışanlarımızın yüreklerine nakşetmek.
• Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarını gözetmek, kişisel ve mesleki gelişimlerini eğitimlerle desteklemek.
• Çalışanlarımızın kurum kültürünü benimsemesini sağlayarak verimliliği arttırmak.
• Belirli dönemlerde yapılacak performans değerlendirmeleriyle yüksek performans gösteren çalışanları takdir etmek ve ödüllendirmek,

Kurum İçin:
• Misyonumuzu ve vizyonumuzu gerçekleştirmek için temel değerlerimizden güç alarak; Hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.
• Üst düzeyde sağlık hizmeti sunmak için teknolojik alt yapıyı kuvvetlendirmek,
• Öncelikle insan haklarına saygılı olmak.
• Profesyonel alanında uzman personel ve hekim grubu kurmak için çalışan gelişimini her zaman desteklemek.
• Her zaman daha iyisi olacağına inanmak.
• Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için çağdaş ve teknolojik sağlık hizmeti vermek,
• Kendimizi devamlı ölçmek ve iyileştirmek.
• Yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini vermek.
• Sağlıkta Kalite Standartları verimlilik kontrolü için kalite yönetim sistemini geliştirmek ve ulusal izleme sistemine katkıda bulunmak.
• Hasta bakımı ve yönetimi standartlarını oluşturmak ve bununla birlikte sürekli iyileşmeyi sağlamak.

Ülkemiz İçin:
• Toplumun ihtiyaç duyduğu hemodiyaliz sağlık hizmetini sunarken doğaya dost, çevreci bir prensiple sürdürmek.
• Sağlık sektöründe saygın ve tercih edilen bir konumda olmak.
• Ülkemizin sağlık politikalarında söz sahibi olmak.
• Misyonumuzu ve kalite politikalarımızı en iyi şekilde yerine getirerek uluslararası standartlarda hizmet veren lider bir firma olmak.